GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:3 – God gelooft!

20-10-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Want wat indien sommigen niet geloven? Het ongeloof van hen zal toch niet het geloof van God buiten werking stellen? Volstrekt niet!

De formulering “het geloof van God” zal voor velen onwennig in de oren klinken. De mens gelooft (in) God, oké, maar gelooft God dan ook? Jazeker, zegt Paulus. Sterker nog: geen geloof is zo sterk als dat van God.

De Schrift heeft geen hoge pet op van ons geloof. Want niemand weet beter “wat maaksel wij zijn”, dan God zelf. Hoe gemakkelijk blijkt ons geloof niet in twijfel of zelfs in ontkenning te kunnen omslaan? Denk aan Petrus die uit de grond van zijn hart verklaarde dat al zouden allen hun Meester verloochenen, hij zeker niet. Maar er bleek niet veel voor nodig om hem even later vloekend te horen verklaren dat hij Jezus niet eens kende. Dat is de mens.

Geloof in de Schrift, is een ander woord voor ’trouw’. God is trouw aan zichzelf. En trouw aan zijn woord. Niemand heeft zoveel vertrouwen in wat God belooft, als Hijzelf. Want Hij weet dat het gegarandeerd wordt waar gemaakt. Godzijdank is niet ons geloof bepalend voor de goede afloop, maar Gods geloof. En dáár geloof ik in!

Delen: