GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 28:27 – ultimatum verstreken

23-10-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat zij niet (…) met het hart zouden begrijpen en zij zich zouden omkeren en Ik hen zal genezen…

Heel het boek Handelingen staat in het teken van Israëls herstel in die dagen. Aan het begin van het boek (1:6) stellen de discipelen de vraag, of in die tijd het Koninkrijk voor Israël zou worden hersteld. De Heer geeft een ontwijkend antwoord, maar wijst hen er op dat ze zijn getuigen zullen zijn. Te beginnen in Jeruzalem. Tot aan de dood van Stefanus klinkt daar dan ook hun getuigenis, bevestigd door vele wondertekenen. Maar tevergeefs. Jeruzalem verwerpt ook de opgewekte Messias.

Dan wordt Saulus van Tarsus geroepen, een dertiende apostel. Om naar de natiën gaan. Van Paulus’ kant geen oproep meer tot bekering van Israël. Integendeel, hij waarschuwt voor Israëls ondergang. Wanneer Paulus dan ook als gevangene in Rome is gearriveerd valt onherroepelijk het doek voor het volk. Het ultimatum is verstreken. Het volk bleek doof voor de boodschap en blind voor de vele wondertekenen. Nu kan Israël zich niet meer bekeren en is ook haar herstel in die dagen, van de baan. Paulus kondigt het officieel af. De vraag van Handelingen 1:6, is daarmee definitief beantwoord: niet in die dagen…

Delen: