GoedBericht.nl logo
English Blog

1Thessalonika 4:18 – met deze woorden

15-01-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Bemoedigt elkaar dus met deze woorden.

Paulus had vragen gekregen van de Thessalonikers over de degenen uit hun kring, die inmiddels ontslapen waren. Hoe zou het hen vergaan als Christus zou komen (zijn ‘parousia’)? Zouden deze overledenen ‘de boot missen’?

Paulus antwoordt, dat bij Christus’ komst de bazuin zal klinken en de doden die in Christus stierven, eerst zullen opstaan. Daarna zullen de dan levenden samen met hen, weggerukt worden en de Heer tegemoet gaan in de lucht. Met andere woorden: zij die gelovig stierven zullen dus beslist niet achtergesteld worden. Integendeel, zij gaan voorop. Om gezamenlijk, gestorvenen en levenden, de Heer tegemoet te gaan. Met deze woorden zouden de gelovigen elkaar bemoedigen.

De troost is dus niet dat zij die in geloof stierven, nu al bij de Heer zouden zijn. Of op dit moment ‘juichen voor Gods troon’. Nee, zij zijn nu ontslapen. In rust. En zodra de bazuin klinkt, dán zullen zij als eerste ontwaken. Om meteen daarna, samen met de levende gelovigen, hemelwaarts te gaan. Niet één voor één naar de Heer door sterven. Maar collectief naar de Heer door opstanding en wegrukking.

Delen: