GoedBericht.nl logo
English Blog

Hebreeën 11:5 – Henoch overgeplaatst

13-05-2017 - Geplaatst door Andre Piet

In geloof werd Henoch overgeplaatst om niet [de] dood waar te nemen en hij werd niet gevonden, omdat God hem namelijk had overgeplaatst. Want vóór de verplaatsing is van hem getuigd dat hij welgevallig is geweest voor God.

Henoch werd niet ‘weggenomen’ zoals de gangbare vertalingen zeggen, maar ‘overgeplaatst’ (zie zelfde woord Handelingen 7:16). Hij werd overgeplaatst om hem voor de dood te behoeden en “hij werd niet gevonden”. De formulering wekt de indruk dat zijn generatiegenoten hem hebben gezocht om te doden. Want Henoch wandelde niet alleen met God maar hij profeteerde ook tegen de goddelozen in zijn dagen (Judas: 14,15). Dat maakte hem natuurlijk niet geliefd en dat verklaart waarom men hem zocht te doden. Maar God behoedde zijn profeet en plaatste hem over naar een veiliger oord. Waar naar toe, dat lezen we niet.

In elk geval is Henoch later alsnog gestorven. Genesis 5:23 zegt: “zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar”. Waarmee gezegd is dat zijn dagen daarna ophielden. En in Hebreeën 11:13 lezen we: “in geloof zijn deze allen gestorven… “. Dus ook Henoch. Henoch is niet in de hemel zoals velen menen, maar rustend in het graf. Tot op de dag dat GOD ook hem zal opwekken!

Delen: