GoedBericht.nl logo
English Blog

Matteüs 24:14 – dit goede bericht van het Koninkrijk

10-05-2017 - Geplaatst door Andre Piet

 Maar wie verduurt tot in [het] einde, die zal gered worden. En dit goede bericht van het Koninkrijk zal geproclameerd worden in de heel de bewoonde wereld tot een getuigenis voor al de natiën en dan zal het einde arriveren.

Matteüs 24 is het beroemde hoofdstuk waarin Jezus vanaf de Olijfberg antwoord geeft op vragen naar zijn komst en het einde van deze aeon. Voor een groot deel staan we daarbij op Joodse bodem (“wie in Judea zijn”; 24:16). Het is op de Olijfberg (!) dat de Messias zal verschijnen om in Jeruzalem zijn troon te vestigen.

Velen menen dat wanneer de Messias eenmaal zal regeren in Jeruzalem, daarmee ook het vrederijk wereldwijd zal zijn aangebroken. Dat is een misverstand. Het Koninkrijk begint in Jeruzalem maar aanvankelijk deelt alleen Israël nog maar in dat Koninkrijk. Er valt dan nog een wereld te winnen. Terwijl vreselijke gerichten de overige volken zullen treffen, zal ook de boodschap van het Koninkrijk wereldwijd worden geproclameerd. Een buitengewoon heftige tijd, maar waarin het goede bericht zal klinken: “wie verduurt tot het einde, zal gered worden”. Verduren tot het einde van de aeon. Het is die generatie die het begin zal meemaken van “de zomer” (:32-34): Christus’ wereldwijde heerschappij!

Delen: