GoedBericht.nl logo
English Blog

Genesis 26:5 – Abraham en Gods belofte

04-12-2017 - Geplaatst door Andre Piet

… omdat Abraham luisterde naar mijn stem en in acht nam mijn bewaring, mijn instructies, mijn inzettingen en mijn onderwijzingen.

In bovenstaand gedeelte wordt Izaak geïnstrueerd niet naar Egypte te vertrekken. Dit ondanks de hongersnood die in Kanaän heerste. Izaak krijgt de verzekering dat God met hem zal zijn en hem zal zegenen en het hem aan niets zou ontbreken. God bevestigt aan Izaak de eed die hij aan Abraham had gezworen en de zegen die via hem en zijn zaad alle volkeren der aarde zou bereiken.

Abraham had geluisterd naar wat God had gesproken en acht gegeven op de belofte die God zelf bewaakt. Ook had Abraham acht gegeven op Gods instructies, b.v. om Ur der Chaldeeën te verlaten. Of wat dacht u van de inzettingen en de onderwijzingen omtrent de besnijdenis als teken van Gods belofte.

Abraham leefde puur vanuit de eed die God hem had gezworen. De wet van Mozes was hem uiteraard onbekend. Het zou nog eeuwen duren voordat die wet aan het volk Israël bij de Sinaï zou worden gegeven. En daarom: de instructies, inzettingen en onderwijzingen waarvan in Genesis 26:5 sprake is, gaan allemaal over de belofte die God had gezworen en vanwaaruit Abraham leefde.

Delen: