GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 3:20 – uitermate overdadig

06-12-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Aan Hem die bij machte is uitermate overdadig te doen boven alles wat wij bidden of verstaan, in overeenstemming met de macht die inwerkt in ons…

Bovenstaande woorden behoren tot het slot van Paulus’ gebed waarin hij zijn knieën buigt voor de Vader. En hij bidt voor “al de heiligen”. Niet voor hun aardse omstandigheden. Daar zorgt GOD toch wel voor. Zonder dat we daarvoor bidden. Dankzegging is daarvoor veel meer op z’n plaats.

Waar bidt Paulus dan wel voor? Dat we met kracht gesterkt worden in de innerlijke mens. Dat we geworteld en gefundeerd zijn in de liefde GODS en uitermate sterk zullen worden om samen met alle heiligen begrip te krijgen van de breedte, lengte, hoogte en diepte. Dat we vervuld zullen worden tot in heel de volheid van GOD…. Duizelingwekkende woorden.

We zouden gemakkelijk kunnen denken dat zo’n enorm besef onmogelijk is voor kleine mensjes op aarde. Maar juist met het oog daarop zegt Paulus dat GOD “bij machte is uitermate overdadig te doen boven alles wat wij bidden of verstaan”. De vraag is niet: kunnen wij dit bereiken? De mededeling is: GOD is in staat dit overtreffende en ultieme in ons te bewerken!

Delen: