GoedBericht.nl logo
English Blog

2Koningen 11:3 – verborgen in het heiligdom

21-12-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Hij (=Joas) bleef zes jaar bij haar verborgen in het huis van JAHWEH, terwijl Atalja over het land regeerde.

Atalja had het hele huis van David uitgeroeid en was ‘voor zichzelf’ begonnen. Een bewind dat gekenmerkt werd door, hoe kan het ook anders, afgoderij. En in de tussentijd wist niemand van de overlevende telg uit Davids dynastie. Het was een verborgenheid.

Deze situatie van de verborgen prins is illustratief voor de afgelopen tweeduizend jaar. Het laatst wat de wereld van Jezus gezien heeft is een kruis en een graf. Zij weet niet beter dan dat hij dood is. Maar het geheim is, dat de koning van de belofte er wel is, alleen niet in een paleis. Hij bevindt zich op een plaats waar je geen prins maar een priester zou verwachten. In het hemels heiligdom.

Het meest typerend van Christus in de tegenwoordige tijd, is dat hij verborgen is. Van een heerschappij is niets zichtbaar. Voor het joodse volk is dat tot op vandaag de belangrijkste reden om Jezus af te wijzen als de beloofde Zoon van David. Maar wat een verrassing zal het zijn wanneer hij straks uit het hemels heiligdom zal komen en gezien zal worden in Jeruzalem!

Delen: