GoedBericht.nl logo
English Blog

Marcus 10:18 – niemand goed behalve…

17-05-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Maar Jezus zei tot hem, waarom noem je mij goed? Niemand is goed dan één, de God.

Een man kwam naar Jezus, viel op de knieën en sprak hem aan als ‘”goede meester”. Jezus’ reactie is opmerkelijk. Want was Jezus dan inderdaad geen goede meester? Was niet alles wat hij leerde en deed goed? Was daarom de wijze waarop de man hem aansprak, niet volkomen terecht?

Maar Jezus benadert het begrip ‘goed’ vanaf de andere kant. Slechts één is goed in de absolute zin des woords: de GOD. Al het andere dat eveneens goed genoemd kan worden, is dat slechts omdat het van GOD afkomstig is. Na GODS scheppingsdaden lezen we telkens: “en God zag dat het goed was”. En Paulus be-aamt dat als hij schrijft: “… elk schepsel van God is goed…” (1Tim.4:4).

Jezus betwist niet dat hij als meester of leraar goed is. Wat hij naar voren brengt, is dat voor zover iets of iemand goed is, dit geheel en al te danken is aan de ene GOD. Ook de goedheid die Jezus demonstreerde in heel zijn onderwijs, handel en wandel was niet uit hemzelf (Joh.5:19). Zijn GOD en Vader was daarvan de bron. Aan Hem daarom de eer!

Delen: