GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 10:12 – Heer van allen

09-11-2017 - Geplaatst door Andre Piet

 Immers, een en dezelfde is Heer van allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen…

Jezus Christus is Heer van allen. D.w.z. alle mensen behoren Hem toe. Ongeacht of ze het weten of erkennen. Het is een feit. Het Evangelie is geen aanbod dat Jezus Christus jouw Heer wil worden. Of de oproep dat Jezus jouw Heer wordt op voorwaarde dat jij Hem aanneemt. Dan maak je het Evangelie tot koopwaar. Nee, het goede bericht is dat Jezus Christus de Heer van iedereen is. Van niemand uitgezonderd. Elk mens is gekocht en betaald. Onvervreemdbaar zijn eigendom.

Maar het eigendom zijn van die Heer, wil nog niet zeggen dat je gered bent (:13) of zijn rijkdom kent en ervaart. De Bijbel wijst daarvoor één weg. Men zou de “Heer van allen” aanroepen. Dat betekent: in geloof (=vertrouwen) een beroep op Hem doen. Want voor een ieder de Hem aanroept, betoont Hij zich rijk!

Jezus Christus is Heer van allen maar het zijn relatief enkelen, die Hem nu al aanroepen en daarmee ook deelhebben aan zijn rijkdom. Maar weet dit: er komt een dag dat allen Hem zullen aanroepen. Elke tong zal getuigen: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader!

Delen: