English blog | Oude Artikelen
Overzicht van Rubrieken
28-10-2016 Romeinen 16:26 – de aeonische God
27-10-2016 1Korinthe 3:20 – redeneringen van de wijzen
25-10-2016 Romeinen 4:17 – vader van vele volken
22-10-2016 Kolosse 3:13 – genade bewijzen
21-10-2016 1Johannes 3:8 – van begin af aan
20-10-2016 Romeinen 6:11 – opstandingsleven
17-10-2016 Leviticus 23:34 – Loofhuttenfeest
13-10-2016 Efeze 1:7 – invrijheidstelling
12-10-2016 Hebreeën 9:24 – de hemel ingegaan
10-10-2016 Galaten 4:4 – geboren onder de wet
09-10-2016 1Samuël 5:4 – onthoofd en onthand
08-10-2016 Johannes 1:17 – het eerste teken
07-10-2016 Handelingen 20:4 – waar is nummer één?
06-10-2016 Romeinen 12:6 – wat is charisma?
04-10-2016 1Korinthe 15:19: alleen voor dit leven?
03-10-2016 Leviticus 23:24 – dag van de bazuin
02-10-2016 1Korinthe 16:19 – ekklesia aan huis
01-10-2016 Richteren 20:16 – links en rechts
30-09-2016 1Korinthe 15:22 – evenals
29-09-2016 Psalm 49:5 – geheimenissen bij de harp
28-09-2016 Matteüs 5:22 – vuur van de hel?
27-09-2016 Romeinen 3:21 – rechtvaardigheid van God
25-09-2016 2Korinthe 9:8 – overvloedig
22-09-2016 1Korinthe 15:58 – wórdt standvastig
21-09-2016 Johannes 1:29 – de zonde der wereld
20-09-2016 Psalm 137:9 – verpletteren tegen de rots?
19-09-2016 Openbaring 5:6 – staande als geslacht
18-09-2016 1Korinthe 7:9 – brandbeveiliging
17-09-2016 Johannes 5:8 – sabbatical
16-09-2016 2Korinthe 5:19  – het woord van verzoening
15-09-2016 Romeinen 11:6 – een beetje gratis?
14-09-2016 Hebreeën 11:6 – geloven dat Hij is
13-09-2016 Johannes 5:39 – onderzoekt de Schriften!
08-09-2016 1Timotheüs 2:7 – leraar van natiën
06-09-2016 Filippi 4:4  – altijd blij!
05-09-2016 Ruth 1:22  – het begin van de gersteoogst
03-09-2016 Genesis 15:16 – het vierde geslacht
02-09-2016 Handelingen 20:35 – gelukkiger
01-09-2016 2Korinthe 4:4 – Ikoon van God
24-08-2016 Romeinen 5:1 – vrede met God
23-08-2016 Lucas 1:4 – betrouwbaar!
22-08-2016 Handelingen 17:12 – tot geloof komen?
21-08-2016 Kolosse 3:17 – dankende in alles
19-08-2016 Filippi 1:27 – zegt het voort!
16-08-2016 1Timotheüs 1:14 – overweldigende genade
14-08-2016 Zacharia 14:8 – levende wateren
12-08-2016 Marcus 12:32 – de enige God
11-08-2016 Jakobus 1:1 – aan de twaalf stammen
08-08-2016 Psalm 1:3 – alles gelukt
07-08-2016 1Timotheüs 6:13 – allen levendmaakt
06-08-2016 Romeinen 1:27 – verkeerde kant
30-07-2016 Romeinen 3:23,24 – allen!
29-07-2016 Prediker 11:9 – verheug je jongeling!
22-07-2016 Johannes 1:3 – door Gods woord
20-07-2016 Job 42:2 – Hij vermag alles
18-07-2016 1Thessalonika 1:10 – evacuatie
15-07-2016 1Timotheüs 2:8 – gebedshouding
15-06-2016 zonder intelligentie
02-06-2016 schrale troost…