GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:19: alleen voor dit leven?

04-10-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij beklagenswaardiger dan alle mensen.

In 1Korinthe 15 toont Paulus de dwaasheid aan van de bewering die in de ekklesia van Korinthe de ronde deed, namelijk dat er geen opstanding van doden zou zijn. Paulus toont om te beginnen aan, dat de opstanding van Christus gewoon een keihard historisch feit is. Verder wijst hij er op, dat de genoemde bewering hem en zijn collega-apostelen, tot valse getuigen zou maken. Geen goed bedoelende naïevelingen, nee, pure leugenaars. En dat niet alleen: het zou hen ook nog eens tot dwaze getuigen maken. Want welk normaal denkend mens verkiest een moeizaam bestaan, strijd, en ontbering voor een welbewuste leugen? Eén ding is immers wel duidelijk: hun getuigenis leverde hen in “dit leven” geen enkel voordeel op.

De enige zinnige reden waarom Paulus en de zijnen dit alles verduurden, is de reden die zijzelf opgaven: zij waren ooggetuigen van de opgewekte en levende Christus! En die waarheid maakt alle verschil.

Delen: