GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 1:17 – het eerste teken

08-10-2016 - Geplaatst door Andre Piet

…  de wet werd door Mozes gegeven,
de genade en waarheid werd door Jezus Christus.

Vergis u niet: ook de wet die via Mozes tot Israël kwam, getuigt van Gods genade. Maar het verschil sinds de opstanding van Jezus Christus is, dat er nu een volheid van genade is (1:16). Nu is de waarheid enkel genade. Let op het enkelvoud: ‘genade en waarheid werd’, niet ‘werden’. Dat is geen stijlfout: want genade en waarheid is nu één.

Dit verschil wordt schitterend geïllustreerd in het contrast tussen het eerste teken dat beiden ooit deden. Mozes veranderde water in bloed (Ex.7:14) waardoor dood en verderf om zich heen grepen. Het eerste teken daarentegen dat Jezus deed, was water in wijn veranderen (2:11).

Wijn spreekt van leven, le chajiem! Niet voor niets vond het teken plaats op “de derde dag” (2:1). Wijn spreekt van vreugde zoals dat thuishoort op het feest van een bruiloft. Onder de wet komt de mens altijd te kort. Maar waar genade de waarheid is, is leven en overvloed!

Delen: