GoedBericht.nl logo
English Blog

Hebreeën 9:24 – de hemel ingegaan

12-10-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf…

Op de Hebreeuwse kalender is het vandaag 10 Tishri, jom kipoer. Grote verzoendag. Dit was de enige dag waarop Israëls hogepriester inging in het heilige der heiligen om bloed te sprengen op het verzoendeksel. Als hij dan terugkwam, werden de ongerechtigheden van het volk Israël symbolisch weggedragen door een levende bok (‘de zondebok’), de woestijn in.

In de Hebreeën-brief wordt uitgelegd hoe dit alles een type is van Christus die als Hogepriester is ingegaan in de hemel. Met zijn eigen bloed. Want Hij is niet alleen de Hogepriester maar ook degene die eerst geslacht werd. En tot op vandaag is Hij in het heiligdom, onttrokken aan het oog.

Wanneer Hij binnenkort uit het hemels heiligdom zal terugkeren, dan zal het volk Israël haar Koning-Hogepriester zien. Dat is de definitieve vervulling van jom kipoer – al haar zonden zullen voorgoed weggedragen worden!

Delen: