GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:7 – invrijheidstelling

13-10-2016 - Geplaatst door Andre Piet

NBG51
En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen…

Lett.
… in wie wij hebben de vrijkoping, door het bloed van Hem, de invrijheidstelling van de misstappen…

Het is jammer dat in vrijwel alle bijbelvertalingen hier sprake is van ‘vergeving’. Terwijl de betekenis van het originele woord veel verder reikt. Zo lezen we in Lucas 4:19 dat aan gevangenen vrijlating wordt gepredikt. Maar het is hetzelfde woord (aphesis) als in Efeze 1:7. Aphesis wil zeggen: loslating, vrijlating of invrijheidstelling.

Bij vergeving denken we aan schuld die niet wordt aangerekend. Maar het gaat hier niet over schuld uit het verleden, maar over gevangen zijn in misstappen nu. Wie gelooft komt tot inzicht en uitzicht (1:8) en ontvangt een leven met zin en betekenis. Dat is “de invrijheidstelling van de misstappen”, waarin we voorheen vastzaten.

Vandaar ook vrijkoping. De ketens zijn losgemaakt en de deuren van de gevangenis geopend!

Delen: