GoedBericht.nl logo
English Blog

Leviticus 23:24 – dag van de bazuin

03-10-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Spreek tot de Israelieten: In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.

Vandaag, 3 oktober is het op de Hebreeuwse kalender 1 Tishri. Dat is de eerste van de zevende maand en tevens (heel merkwaardig!) ook nieuwjaarsdag.

Het meest opvallende van deze dag is dat de bazuin (=sjofar) luid klinkt. Het is de aankondiging van een nieuw jaar en van “een heilige samenkomst”. Het kan niet missen dat deze hoogtij profetisch spreekt van de dag dat de Heer zal verschijnen met luid bazuingeschal en tevens zijn volk uit de vier windstreken zal verzamelen (Mat.24:30,31).

Alle voorgaande hoogtijden in Leviticus 23 zijn exact vervuld op de data die vele eeuwen tevoren waren vastgesteld. Pascha (kruisiging), de dag van de eerstelingsschoof (opstanding) maar ook de Pinksterdag. Wat denkt u, zouden we iets anders moeten verwachten in verband met de vervulling van deze dag van het bazuingeschal? Op welke dag zal dat profetische moment anders vallen, dan op deze datum?!

Delen: