GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 16:19 – ekklesia aan huis

02-10-2016 - Geplaatst door Andre Piet

 Vele groeten in de Here van Aquila en Prisca en van de ekklesia bij hen aan huis.

Wanneer we de brieven van het Nieuwe Testament doorbladeren valt het op hoe levendig en spontaan de onderlinge gemeenschap was van de gelovigen. Een kerkelijk instituut was er niet en ledenlijsten of statuten evenmin. De ekklesia (=volksvergadering) beleefde men gewoonlijk in een woonhuis. Kerkgebouwen had men niet… en ze werden ook niet gemist.

Gelovigen zochten elkaar op omdat ze één waren en bij elkaar hoorden. Een “goed bericht” bond hen samen en dat besef trok hen als een magneet naar elkaar toe. Zo beleefde men ‘philadelphia’ – broederliefde. Om elkaar op te bouwen en aan te vuren.

Vandaag heeft het christendom machtige organisaties en uitgekiende structuren in de aanbieding. Maar is het geen armoede? De ekklesia, het lichaam van Christus, is geen organisatie, het is een organisme! Met één Hoofd – en alle leden delen hetzelfde leven – het levende Woord van God.

 

Delen: