GoedBericht.nl logo
English Blog

Richteren 20:16 – links en rechts

01-10-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Van al dit krijgsvolk (=van de stam Benjamin) waren zevenhonderd uitgelezen mannen linkshandig, en ieder van hen slingerde met een steen tot op een haar…

Mannen uit de stam Benjamin die allen linkshandig waren. Dat is op zich al een humoristisch gegeven als we bedenken dat de naam Benjamin juist ‘zoon van de rechterhand’ betekent (jamin=rechts). Het is net zo iets als Ehud die ook uit de stam Benjamin kwam, maar rechts gehandicapt was (Richt.3:15). Met het tweesnijdend zwaard in de linkerhand behaalde hij de overwinning.

Links staat in de Bijbel (en in het algemeen) voor vernedering en achterstelling. Zoals wij ook spreken van ‘iemand links laten liggen’. In het Engels betekent links (=left) ook verlaten. Rechts daarentegen spreekt van eer en voorrang.

We zien hier een illustratie van het Bijbels principe dat de weg naar heerlijkheid (rechts) via lijden (links) verloopt. Met als ultiem voorbeeld Jezus Christus die door zijn vernedering de overwinning behaalde. En zo werd Hij de Zoon aan Gods rechterhand!

Delen: