GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:22 – evenals

30-09-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Niets is voor de mens zo zeker als de dood waarheen hij op weg is. We weten het: alle mensen zijn stervelingen. Het is een universele, onafwendbare waarheid sinds het eerste mensenpaar uit de hof van Eden werd verbannen.

Paulus maakt in bovenstaand vers een vergelijking tussen Adam en Christus. Het contrast is sterven en levendmaking. De overeenkomst is dat beiden, Adam en Christus, alle mensen insluiten. Let op dat er ook niet staat: allen in Christus, maar “in Christus allen”.

Christus werd als eersteling levendgemaakt (15:23). Hij verrees om nooit meer te sterven: in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht (15:42,43). Welnu, zoals in Adam allen gegarandeerd sterven, zo zullen in Christus allen gegarandeerd worden levendgemaakt. Daarom heet Hij ook met recht: “de laatste Adam” (15:45). De hele mensheid omvattend!

Delen: