GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 49:5 – geheimenissen bij de harp

29-09-2016 - Geplaatst door Andre Piet

… ik zal mijn geheimenis bij een harp ontsluieren…

Het woord voor ‘harp’ in het Hebreeuws is ‘kinor’. In de Bijbel is het vooral het instrument waaraan de naam van David is gekoppeld. Muziek is een universele taal: het is in staat een boodschap die niet in mensenwoorden is uit te drukken aan het hart te brengen. Daarom is muziek een prachtig type van Gods woord.

Toen de zoon van de David, de beloofde Messias verscheen, vestigde Hij zich bij het meer van Genesareth, dat oorspronkelijk Kinneret heet. Kinneret is afgeleid van ‘kinor’ omdat het meer, de vorm heeft van een harp.

Bij dat meer werden tal van gelijkenissen door Hem gesproken. Vanuit het scheepje aan het volk op de oever (Mat.13). In woord en beeld waren dat geheimenissen – want de schare begreep niet wat ze hoorden en zagen. Slechts aan de discipelen werd het ontsluierd. Daar, bij de ‘kinor’.

Delen: