GoedBericht.nl logo
English Blog

Matteüs 5:22 – vuur van de hel?

28-09-2016 - Geplaatst door Andre Piet

… Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan het Sanhedrin, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het vuur van Gehenna.

In de Bergrede zet Jezus de grondwet uiteen van het komende Koninkrijk. Daarin zal de Messias regeren vanuit Jeruzalem, “de stad van de grote Koning” (Mat.5:35). Eindelijk zullen recht en gerechtigheid heersen op aarde – al zal het regime ook streng zijn.

In traditionele bijbelvertalingen is in dit vers sprake van ‘hellevuur’. Maar de Schrift kent geen ‘hel’. Letterlijk staat er: Gehenna, dat is het dal van Hinnom bij Jeruzalem. Daar zullen de lijken liggen van omgekomenen die niet wensten te luisteren naar JAHWEH’s woord (Jes.66:24). Dat is heftig – zeker. Maar het is niet wat ‘de kerk’ er van gemaakt heeft: een oord waar zielen zonder einde gepijnigd worden.

Elk ter zake doend naslagwerk kan u vertellen dat de Schrift niet spreekt van een ‘hel’ maar van Gehenna, een aanwijsbare plaats op de landkaart. Maar o, wat zijn overleveringen van mensen hardnekkig! Godzijdank veranderen die geen millimeter aan de waarheid…

Delen: