GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:21 – rechtvaardigheid van God

27-09-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Thans is echter buiten de wet om, rechtvaardigheid van God openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen…

Over Gods rechtvaardigheid wordt gewoonlijk gedacht in termen van ‘vrouwe justitia’ die zaken in balans beoogt te brengen. Schuld en straf. De mens verdient straf en God vindt genoegdoening in Christus’ sterven die de straf plaatsvervangend zou hebben ondergaan.

Maar zulke ideeën zijn vreemd aan de Schrift. Alsof een rechtvaardig God niet zonder meer zou kunnen vergeven. De openbaring van Gods rechtvaardigheid was niet dat Hij zijn Zoon strafte om daarmee genoegdoening te ontvangen. Gods rechtvaardigheid eiste niet, maar gaf!

God had de wereld redding beloofd, “waarvan de wet en de profeten getuigen”. En belofte maakt schuld en daarom deed God recht aan die belofte, in de komst van Jezus Christus. Dat is de openbaring van Gods rechtvaardigheid: Hij vervult wat Hij belooft!

Delen: