GoedBericht.nl logo
English Blog

2Korinthe 9:8 – overvloedig

25-09-2016 - Geplaatst door Andre Piet

En de God is bij machte
alle genade in jullie
overvloedig te schenken,
opdat jullie, in alle opzichten
te allen tijde
van alles genoegzaam voorzien,
in alle goed werk
overvloedig mogen zijn…

Ik ken geen Bijbelvers waar zoveel overtreffende trappen in één zin worden genoemd als hier. In het vers dat hier pal aan vooraf ging, schreef Paulus dat God de blijmoedige gever lief heeft. De reden voor die blijmoedigheid wordt in dit vers genoemd. God zelf is een blijmoedige, onbekommerde Gever!

God kan het zich permitteren royaal en zonder terughoudendheid te geven. Want Hij heeft genoeg en kent geen tekorten. Ongeacht hoeveel Hij weggeeft. Ziedaar het geheim van blijmoedig geven. Zonder angst tekort te komen. Een blijmoedige gever kent de rijke God die ons verzekert dat we nooit en in geen enkel opzicht tekort zullen komen.

Delen: