GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:58 – wórdt standvastig

22-09-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Zo dan, mijn broeders, geliefden, wordt standvastig, onverzettelijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer…

De Korinthiërs stonden in het geloof in de opstanding  (:1) maar niet vast. Te gemakkelijk lieten ze hun oren hangen naar andersluidende beweringen (:12). Vandaar dat Paulus in de climax van deze brief, een hoofdstuk lang, dit fundament opnieuw neerlegt. Zodat ze standvastig zouden worden.

Paulus betoogt dat de opstanding van Christus een historisch feit is. Hijzelf is één van de honderden ooggetuigen daarvan (:8). Hij laat ook zien hoe dit feit het fundament is van het Evangelie: de levendmaking van alle mensen (:22). Ieder in zijn eigen rangorde.

Slechts wie staat op dit fundament kan gebruikt worden “in het werk van de Heer”. Dus niet in óns werk vóór de Heer, maar in het werk ván de Heer. Want Hij is het die werkt, overvloedig zelfs, waar wij standvastig en onverzettelijk staan in de waarheid van de opgewekte Christus – de laatste Adam!

Delen: