GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 1:29 – de zonde der wereld

21-09-2016 - Geplaatst door Andre Piet

… Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

Deze uitspraak deed Johannes de Doper, toen hij Jezus tot zich zag komen bij de Jordaan. Het is opmerkelijk dat hij Jezus hier al het “het lam van God” noemt, wat een overduidelijke verwijzing is naar de offerdienst waarin lammeren werden geslacht en vervolgens geofferd. Daartoe was Jezus bestemd. Om geslacht te worden en te verrijzen.

Het lam van God zou de zonde der wereld wegnemen. Let op: de zonde, enkelvoud. Wat die zonde is, hoeven we niet te verzinnen, want het staat zwart op wit verklaard in Johannes 16:8,9. De zonde der wereld is ongeloof in Hem. Dacht u dat alle zonden kunnen worden weggenomen, behalve ongeloof? Dan kent u het lam Gods nog niet. Ongeloof is juist “de zonde” die Hij wegneemt. Of letterlijk: opheft. Verstrekkend als de kosmos en wereldomvattend. Zie het lam Gods!

Delen: