GoedBericht.nl logo
English Blog

Zacharia 14:3 – de God van Israël

10-12-2016 - Geplaatst door Andre Piet

En JAHWEH zal uittrekken en strijden te midden van de natiën, zoals ten dage dat Hij streed, ten dage van een aanval.

We kunnen het ons nauwelijks voorstellen hoe er tijden waren waarin de God van Israël het openlijk opnam voor zijn volk. En als een Krijgsheer ten strijde trok en volkeren versloeg. Maar lees de Hebreeuwse Bijbel. Voorbeelden te over. In de dagen van Mozes, Jozua, Gideon en koningen als David, Salomo, Josia en Hizkia.

Zo zal het in de toekomst opnieuw gaan. Grootser dan ooit! JAHWEH zal zijn Koninkrijk vestigen in Jeruzalem en van daaruit de volkeren aan zich onderwerpen. Dan geen atheïsten meer want de GOD van Israël zal een evidente werkelijkheid blijken. Onmiskenbaar voor iedereen.

Tot vandaag is het anders. Bijna twee millennia lang hield God zich verborgen. In genade. Maar die termijn loopt ten einde. Dan gaan de rollen omkeren. Alles op de door God bestemde tijd!

Delen: