GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 1:1 – door GODS wil

12-12-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus, geroepen afgevaardigde van Christus Jezus door Gods wil

Ook in diverse andere brieven (2Korinthe en Efeze) begint Paulus met deze verwijzing naar Gods wil. Dat Paulus een geroepen afgevaardigde van Christus Jezus is, was niet zijn eigen keuze. Integendeel, toen hij geroepen en afgevaardigd werd, was hij juist onderweg om “de ekklesia van God” ook in het buitenland te vervolgen.

Saulus van Tarsus was een wilskrachtige en buitengewoon fanatieke tegenstander van Jezus van Nazareth. Maar het behaagde God in deze Saulus zijn Zoon te openbaren opdat hij Hem zou evangeliseren onder de natiën. Van de moederschoot af, was hij daartoe al afgezonderd (Gal.1:15).

GOD maakt zijn keuzes. Al ver voordat wij er ook maar enig benul van hebben. Eén glimp van de glorie van Christus Jezus was genoeg om Saulus te ‘overrulen’ en tot erkenning te brengen. Als GOD dat wil en het is zijn plan, dan is er niets en niemand die Hem daarvan weerhoudt!

Delen: