GoedBericht.nl logo
English Blog

2Korinthe 3:16 – de grote ont-dekking

08-12-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Maar tot vandaag, zodra Mozes ook maar wordt voorgelezen, ligt een bedekking op het hart van hen. Zodra echter het zou omkeren naar [de] Heer, wordt de bedekking weggenomen.

Paulus stelt hier vast dat de zonen van Israël tot vandaag een bedekking op het hart hebben. Ze zien de Christus niet en daarmee evenmin het nieuwe verbond dat in Hem van kracht is. Men leest de boeken van Mozes en men bestudeert ze. Ze hebben ijver om dat te onderhouden. Maar dat Mozes spreekt van Hem die reeds gekomen is, ontgaat hen.

Maar zo zal het niet blijven. De bedekking die nu nog over het volk ligt, zal worden weggenomen. Paulus spreekt in bovenstaand vers niet over een ommekeer van de individuele Jood, zoals veel bijbelvertalingen suggereren. Nee, hij spreekt over het volk dat zich zal omkeren naar de Heer. Een nationale bekering!

Israëls ommekeer zal tevens de grote ont-dekking zijn van (de boeken van) Mozes. De verhalen, de bepalingen, de rituelen enzovoort, ze komen allen tot leven. Letterlijk! Alles blijkt te spreken van de opgewekte Christus in wie leven en rechtvaardiging is!

Delen: