GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 10:9 – opgewekt door God

30-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

… en met je hart gelooft, dat God Hem vanuit de doden heeft opgewekt, zul je gered worden…

Drie dagen lang was Jezus dood. Niet verder levend op een andere manier. Nee, dóód. Maar omdat Hij de Christus was, heeft God Hem opwekt vanuit de doden. Zou God dat niet gedaan hebben, dan was Jezus nu nog steeds dood.

Wanneer Jezus zélf God zou zijn, zoals de christelijke orthodoxie leert, dan kon Hij onmogelijk sterven. Want hoe zou de onvergankelijke God kunnen sterven? Of drie dagen lang dood kunnen zijn. Was God soms dood, tijdens Jezus’ verblijf in het graf??

En als Jezus zelf God zou zijn, dan hoefde Hij ook niet opgewekt te worden dóór God. Kortom, om van harte te geloven dat God Jezus vanuit de doden heeft opgewekt, moet je weten dat er één God is én dat Jezus een mens was en is (1Tim.2:5).

Delen: