GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 9:18 – gratificatie

21-12-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Wat is dan mijn loon? Dit: door mijn evangelieprediking het evangelie om niet te mogen brengen, en zo van mijn bevoegdheid als evangelieprediker geen gebruik te maken.

Paulus had in het voorgaande betoogd dat God de regel gesteld heeft dat verkondigers van het Evangelie ook van het Evangelie zouden leven (:14). Hij maakt dat duidelijk aan de hand van een soldaat, een wijngaardenier en een herder die leven van het werk dat ze verrichten. Maar ook hoe dit was geregeld voor priesters en levieten.

Maar na dit vastgesteld te hebben, legt Paulus vervolgens uit waarom hijzelf op deze regel geen aanspraak maakt. Weliswaar ontving hij van tijd tot giften die hem vrijstelden om zich fulltime te wijden aan het Evangelie, maar nooit heeft hij daar om gevraagd. Nota bene de “apostel leermeester van natiën”! Paulus ontving geen salaris en had evenmin een vast inkomsten. Maar hij vroeg ook niet om bijdragen. Paulus stuurde geen bedelbrieven.

Luister hoe Paulus zijn motief onder woorden brengt. Zijn beloning bestond daaruit dat hij het evangelie om niet mocht brengen. D.w.z. de inhoud van zijn Evangelie is “om niet” en Paulus’ gratificatie was dat zijn bediening daar 100% mee in overeenstemming mocht zijn. Gratis dus!

Delen: