GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 1:9 – dat ieder mens verlicht

24-12-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

Voordat Johannes zijn beschrijving aanvangt over Jezus Christus, gaat hij terug naar het allereerste begin, voordat er ook iets was. Alleen de ene God was er. Sprekend. Door zijn woord riep Hij alles tot aanzijn. “Hij sprak en het was er”. Dat woord is ook vanaf het begin het licht der mensen geweest.

Hetzelfde woord van God waardoor ooit heel de schepping ontstond, kwam duizenden jaren later tot Maria. En zij werd zwanger. Het woord werd vlees.

Hij, het vleesgeworden woord van God is “het waarachtige licht” dat ieder mens verlicht. Zoals ieder schepsel zijn bestaan te danken heeft aan het woord van God, zo zal datzelfde woord van God ook ieder mensenkind verlichten en leven geven. Wat een belofte!

Delen: