GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 10:22 – het was winter

25-12-2016 - Geplaatst door Andre Piet

En het werd het vernieuwingsfeest in Jeruzalem. Het was winter. En Jezus wandelde in de tempel, in de zuilengang van Salomo.

Wist u dat op deze 25-ste december (2016) Joden ook feest vieren? Chak Ha-or, het feest van het licht. Beter bekend als het Chanoekafeest. Het is het feest van de herinwijding van de tempel. Ongeveer anderhalve eeuw voor onze jaartelling werd o.l.v. Judas de Makabeeër de tempel bevrijd en opnieuw ingewijd. Eén schaars kruikje koshere olijfolie bleek voldoende om de Menorah-kandelaar acht dagen licht te laten geven in de tempel.

Jezus kende geen kerst. Hij werd ook niet “midden in de winternacht” geboren. Maar toch… in de winter vierde Hij wél het feest van het licht. Beginnend op de 25-ste Kislev, acht dagen lang. Het feest spréékt ook, op een verborgen wijze van Hem. Verwijst de olie in de Menorah niet naar “het licht des levens” waar God op een wonderbaarlijke wijze in zou voorzien? En zijn de acht dagen geen type van een nieuw begin?

In de wereld is het winter. Koud, donker en levenloos. Maar in het heiligdom boven, schijnt het veelbelovende licht van de verrezen Zoon van David!

Delen: