GoedBericht.nl logo
English Blog

1Johannes 5:20 – de Waarachtige en zijn Zoon

20-12-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Wij hebben echter waargenomen, dat de Zoon van God komende is, en Hij heeft aan ons doorzicht gegeven, opdat wij de Waarachtige zouden kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuw-ige leven.

In dit vers is twee keer sprake van de Waarachtige en twee keer van zijn Zoon. De Zoon kwam opdat we de Waarachtige (nl. God) zouden kennen.

Met deze opmerking aan het einde van zijn brief, verwijst Johannes naar het beroemde gebed in Johannes 17, waarin Jezus tot zijn Vader sprak:
“Dit nu is het eeuw-ige leven,
dat zij U (=de Vader) kennen,
de enige waarachtige God
en Jezus Christus die U zendt” (:3).

“Het eeuw-ige leven”, dat is het leven van de toekomende eeuw (aeon). Jesaja profeteerde daarover: “de aarde zal vol zijn van kennis van JAHWEH, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken”. En Zacharia: “In die dag zal JAHWEH één zijn en zijn naam één.” Dan geen veelgodendom meer of schijn-monotheïsme. Heel de wereld zal één GOD (er)kennen én zijn Zoon die Hem openbaarde.

Delen: