GoedBericht.nl logo
English Blog

Richteren 14:4 – raadselachtig

23-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Zijn vader en moeder wisten echter niet, dat dit van JAHWEH was, dat hij een gelegenheid tegen de Filistijnen zocht.

Simson had een vrouw gevonden onder de Filistijnen, die hij wilde trouwen. Tot verdriet van zijn ouders die niet begrepen waarom hij een vrouw zocht onder dit onbesneden volk. En vanuit hun perceptie hadden zij gelijk… ware het niet dat Simsons keuze van JAHWEH beschikt was. Want Simson zou “een begin maken met de verlossing van Israël” (13:5).

Simson is een prachtig type van de komst van Israëls Verlosser in diens vernedering. Hij kwam als Bruidegom tot zijn volk dat “onbesneden van hart” was. Maar van huwelijksgemeenschap zou het niet komen. Tragisch, maar het moest zo gaan.

De tragiek van Simsons huwelijk is omgeven door een groot raadsel. Een geheimenis rond een verborgen overwinning. Een dode leeuw die honing voortbracht. Het zijn verborgen hints naar de Leeuw van Juda die stierf maar juist daardoor zoete spijze voortbracht: het levende woord van God. Zoeter dan honing!

Delen: