GoedBericht.nl logo
English Blog

Jakobus 1:1 – aan de twaalf stammen

11-08-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Jakobus, slaaf van God
en van Heer Jezus Christus,
aan de twaalf stammen
[namelijk] die in de verstrooiing,
verheugd!

Jakobus, was één van de vier broers van de Heer (Mat.13:55; Gal.1:18). Hij was de meest prominente leider van de gemeente te Jeruzalem. Nu zijn Broer, de wettige erfgenaam van de troon van David, afwezig was, gold Jakobus als diens zaakwaarnemer. Waarbij Jakob(us) een veelzeggende naam mag heten: het verwijst naar de vader van de twaalf stammen.

In de tegenwoordige tijd verzamelt God zich een gemeente uit de natiën terwijl Israël tijdelijk buiten spel staat. Paulus’ brieven hebben dat stempel (Rom.11:11-15). Straks pakt God de draad weer op met het volk Israël. En dan zal de brief van Jakobus (weer) volop actueel worden. Jakobus richt zich niet tot de natiën, maar tot de twaalf stammen te midden van de natiën. Of zoals dat hier heet: die in de diaspora (=verstrooiing) zijn. Aan een volk dat samenkomt in de synagoge, zoals het letterlijk staat in 2:2.

De inhoud van (ook) deze brief is alleen te verstaan, als je onderkent aan wie het gericht is. Lees de brief van Jakobus gerust, het is een open brief. Leer er van, maar vergeet nooit: dit is Gods boodschap aan Israël.

Delen: