GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 1:3 – alles gelukt

08-08-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Want hij is als een boom,
overgeplant aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt;
al wat hij onderneemt, gelukt.

Er is slechts één man die volmaakt voldoet aan de beschrijving van de man van Psalm 1: Israëls Messias. Zijn wandel, zijn staan en zijn zitten (1:1) was volledig gewijd aan het dag en nacht overdenken van de onderwijzing van JAHWEH (1:2).

En in zijn opstanding werd Hij door God overgeplant (dat staat er letterlijk) aan waterstromen van onvergankelijk leven. Vandaar dat Hij als een boom is “welks loof niet verwelkt”. Deze boom des levens brengt op zijn tijd vrucht voort. We weten dat in Christus, ieder in zijn eigen rangorde, alle mensen zullen worden levend gemaakt (1Kor.15:22,23).

Vers 1 zegt: “gelukkig de man…”. Vers 3 eindigt met: “al wat Hij onderneemt, gelukt”. Wat een geluk ook, om deze man te kennen!

Delen: