GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:13 – allen levendmaakt

07-08-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Ik draag je op,
in het zicht van de God
die het al tot leven wekt…

De boodschap die Paulus onder natiën mocht bekendmaken wijst op de levende God. Dat is de God bij wie de bron van leven is (Ps.36:10) en ook allen levend maakt. Christus Jezus is de Eersteling die door God uit de doden is opgewekt. Inderdaad, Hij was niet de Eersteling die opstond maar wel de Eersteling die levend gemaakt werd om nooit meer te sterven (Rom.6:9). Het is dit historisch feit dat de garantie vormt, dat alle mensen zullen worden levend gemaakt. Zoals heel de mensheid door één daad van Adam, gegarandeerd sterveling is, zo hebben we de Goddelijke garantie dat elk mens het LEVEN zal ontvangen (1Kor.15:22; Rom.5:18). “Ieder in zijn eigen rangorde…” (1Kor.15:23).

Deze waarheid is niet te koop en ze is niet te verdienen. En er valt al evenmin aan te ontkomen. Het is een bericht, een goed bericht! De levende GOD is een Redder van alle mensen (1Tim.4:10)… Wat een GOD!!!

Delen: