GoedBericht.nl logo
English Blog

Zacharia 14:8 – levende wateren

14-08-2016 - Geplaatst door Andre Piet

En in die dag zullen
levende wateren uitgaan
vanaf Jeruzalem,
de helft naar de oostelijke zee
en de helft naar de westelijke zee.

Zacharia 14 spreekt over de dag dat JAHWEH zal verschijnen en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. De berg zal middendoor splijten, zodat het volk dat de Naam aanriep, daardoor zal kunnen wegvluchten.

Vanaf de dag van deze aardbeving zal er ook een nieuwe bron ontstaan en maar liefst twee rivieren. De ene rivier zal stromen naar de Middellandse Zee (westelijk) en de andere rivier naar de oostelijke zee, wat nu nog de Dode Zee heet. Maar die Dode Zee zal een levende zee worden met zelfs vissersplaatsen aan de oevers (Ezech.47:10)!

Het is veelzeggend dat de levende wateren zullen stromen vanuit Jeruzalem. De stad waar bijna 2000 jaar geleden, de Eersteling uit de doden, onvergankelijk leven aan het licht bracht. Hij doet de dood teniet – Hij brengt het al tot leven!

Delen: