GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:14 – overweldigende genade

16-08-2016 - Geplaatst door Andre Piet

…overweldigend echter is de genade van onze Heer…

Saulus van Tarsus was een fanatieke ijveraar voor zijn voorvaderlijke overleveringen (Gal.1:14). En een hartstochtelijke vervolger van ‘de weg’. Wist hij veel. Hij was zo druk doende met eigen ‘werken’ dat hij geen notie had van Gods genade.

Saulus zocht zichzelf te rechtvaardigen voor God. Door zijn keuzes en zijn ijver. Maar juist als kampioen van godsdienstigheid werd hij “de eerste van de zondaren” (1Tim.1:15): een vervolger van de gemeente Gods (1Kor.15:9,10).

Met alles wat in hem was, verzette Saulus zich tegen Christus. Maar God had hem uitverkoren, al van de moederschoot af (Gal.1:15). En dan is er geen houden aan. Gods genade bleek overweldigend. In die ’tsunami’ kan geen mens standhouden.

Delen: