GoedBericht.nl logo
English Blog

Matteüs 17:27 – de eerste vis

18-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

… ga gij naar de zee, werp een vishaak uit en de eerste vis, die bovenkomt, grijp die. En wanneer gij zijn bek opendoet, zult gij een zilverstuk vinden.

Er was discussie over de vraag of Jezus wel tempelbelasting betaalde. Jezus zinspeelt in zijn reactie op hoe het zal zijn in het komende vrederijk. Dan zullen de volkeren hun rijkdom naar Jeruzalem brengen. Jezus draagt Petrus op om een vis uit het water te hengelen. En de eerste de beste zou het benodigde geld in z’n bek hebben. Het illustreert hoe straks de natiën (uitgebeeld door de zee) hun support zullen geven aan “de stad van de grote Koning”.

Maar is de eerste vis die uit het water getrokken wordt, niet bovenal een type van Hem die als eerste uit de doden verrees? De ware Mozes – uit de (doods-)wateren getrokken? Hij immers, de Eersteling, betaalde de prijs!

Delen: