GoedBericht.nl logo
English Blog

Exodus 2:11 – Mozes’ keuze

16-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

In die tijd, toen Mozes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid; toen zag hij, hoe een Egyptenaar een Hebreeer, iemand van zijn broeders, sloeg. Hij keek naar alle kanten, en toen hij zag, dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood…

Mozes was als prins opgegroeid aan het hof van Farao. Wanneer hij echter eenmaal man is geworden gaat zijn hart uit naar het volk van de Hebreeën en ziet hun last en verdrukking. Op een dag ziet hij dat een Hebreeër wordt geslagen door een Egyptenaar. Dan kijkt hij om zich heen. Niet uit angst, maar of er misschien ergens een helper is. En omdat er niemand was, greep hij zelf in. Mozes besluit niet langer als Egyptische prins door het leven te gaan, maar kiest voor het volk van God. Met alle consequenties van dien.

Later zegt de schrijver van de Hebreeën-brief dat het gelóóf was van Mozes (11:24) om zich te vervoegen bij zijn broeders. Een naar de mens gesproken domme keuze omdat hij daarmee alle rijkdom en prestige die hij in Egypte genoot, vergooide. Maar Mozes had weet van God en zijn beloften. En daar kom je nooit bedrogen mee uit!

Delen: