GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:18 – alle mensen!

13-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Derhalve, zoals het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling [gekomen is], zo [komt het] ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven.

Romeinen 5:18 is een zin in telegramstijl. In het origineel staat niet één werkwoord. Het is als een wiskundige formule. In vers 12 begon Paulus met een vergelijking (“gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen”) die hij pas in bovenstaand vers afmaakt. Het is de conclusie en de clou van een heel betoog.

Eén ongehoorzame daad veroordeelde heel het mensdom om zondaren en stervelingen te worden. Dat is een gegeven. Zonder één uitzondering. Welnu, zo zal ook door één gehoorzame daad (Jezus’ kruisdood) heel het mensdom “rechtvaardiging van leven” ten deel vallen! Is het eerste absoluut? Dan het tweede ook.

De vergelijking is zo simpel dat een kind het kan begrijpen. Hier valt niets te werken of te verdienen. Niets aan af- of toe te doen. Het is een feit! Geloof het of niet. Wat een goed bericht!!!

Delen: