GoedBericht.nl logo
English Blog

Genesis 26:22 – Rechobot

11-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Toen brak hij (=Izaak) vandaar op en groef een andere put, waarover zij niet twistten. Deze noemde hij Rechobot, en zeide: Nu heeft JAHWEH ons ruimte gemaakt…

Iedere keer wanneer Izaak met succes een bron gevonden had, claimden de Filistijnen dat de bron aan hen toebehoorde. Met als gevolg twist en tegenstand. De bronnen kregen dan ook die namen. Esek betekent twist en Sitna betekent tegenstand.

Vredelievend als Izaak was, vertrok hij ten slotte en buiten hun territorium graaft hij dan opnieuw een put. Eindelijk een keer geen strijd. Nu was er ruimte en de put krijgt dan ook die naam: Rechobot.

Binnen “de legerplaats” (vergl.Hebr.13:13), de officiële godsdienstige wereld, is er altijd twist en strijd over ‘de bronnen’ (= de woorden Gods). Niet wat de Schrift zegt, blijkt beslissend te zijn, maar de claims die het instituut, de organisatie daarop legt. Wie daaruit vertrekt kan rekenen op smaad. Maar… buiten de omheining is wél ruimte! Vrijheid!

Delen: