GoedBericht.nl logo
English Blog

Exodus 34:19 – al wat de baarmoeder opent…

08-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Al wat de baarmoeder opent, is Mijn…

In de Bijbel speelt eerstgeboorterecht vanaf het begin een grote rol. Het was ook bij wet geregeld. Al het eerstgeborene zou geheiligd worden. Niet alleen de eerstgeborenen onder de mensen maar ook het eerstgeborene van het vee. Het gold ook voor de eerstelingen van de oogsten. Ook dat werd gereserveerd voor het heiligdom en kreeg daarmee de hoogste bestemming.

Het spreekt vanzelf dat hierachter belangrijke betekenissen schuil moeten gaan. In de eerste plaats spreekt het profetisch van de Heer Jezus Christus, “de Eerstgeborene uit de doden” (Kol.1:18). De eerste namelijk die eens voor altijd de dood achter zich liet. Aan Hem komt de hoogste bestemming toe. Een hemelse positie!

Maar diezelfde hemelse positie deelt Christus Jezus ook met hen, die met Hem verbonden zijn als Hoofd en lichaam (vergl. Openb.12:5). Bestemd voor “God en zijn troon”. Wat een voorrecht om tot de eerstelingen van de grote oogst te behoren!

Delen: