GoedBericht.nl logo
English Blog

2Korinthe 5:19  – het woord van verzoening

16-09-2016 - Geplaatst door Andre Piet

… hoe dat God, in Christus de wereld met zelf verzoenende was, hen niet de misstappen toerekenend en plaatsend in ons het woord van de verzoening.

Het woord voor verzoening hier, vinden we alleen in Paulus’ brieven. Verzoenen betekent: vijandschap veranderen in vrede.

Nooit werd meer vijandschap openbaar dan toen de wereld Gods Zoon aan het kruis spijkerde. Tegelijkertijd werd ook nooit zozeer Gods liefde bewezen. Hij rekende de wereld deze misdaden niet toe. God was nooit een vijand van de wereld. Hij hoefde ook niet verzoend te worden. God verzoende zich ook niet met de wereld. Nee, Hij verzoent de wereld met zich!

Het kruis is Gods bewijs van onvoorwaardelijke en nooit aflatende liefde. Door dat kruis, verzoent God de wereld met zich. Dat proces gaat door totdat elk schepsel zal erkennen dat God werkelijk goed is (Kol.1:20)!

Delen: