GoedBericht.nl logo
English Blog

Jesaja 9:5 – de schouder(s) eronder

15-12-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder

En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders
-Lucas 15:5-

De komst van de Messias werd door Jesaja voorzegd. En honderden jaren later, werd Hij als kind Hij geboren. In Bethlehem, zoals een andere profeet had voorzegd. Als Zoon werd Hij opgewekt uit de doden en gegeven omdat in Hem leven is (1Joh.5:11). En als Israëls Messias zal Hij straks de heerschappij op zich nemen en zijn plaats innemen op de troon van David. Niet alleen om over Israël te regeren, maar over heel de volkerenwereld.

Terwijl de wereldheerschappij op zijn ene schouder rust, aldus Jesaja, neemt de goede herder in Lucas 15, het verloren schaapje op zijn beide schouders. Is dat niet wonderlijk? Als zijn ene schouder al in staat is om de heerschappij van de hele wereld te dragen, hoe groot is dan niet het vermogen van beide schouders, om het verlorene te redden?

Delen: