GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 5:39 – onderzoekt de Schriften!

13-09-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Onderzoekt de Schriften, want jullie menen daarin eeuw-ig leven te hebben en die zijn het die getuigenis geven aangaande mij.

De Joden waartegen Jezus sprak, meenden dat het louter beheer van de Schriften een garantie was voor eeuw-ig leven  (=het leven van de toekomende eeuw). Dat was een misverstand want de inhoud geloofden ze niet. Wat ze nalieten, is de Schriften te onderzoeken, en zo te ontdekken dat deze getuigen van Hem, die voor hen stond.

Nergens in de Bijbel staat: leest de Schriften. Wel: onderzoekt de Schriften. Je leert de Schrift pas verstaan, wanneer ze zichzelf uitlegt. Door Schrift met Schrift te vergelijken.

Er wordt veel gepraat en getheologiseerd over de Bijbel. Maar het leidt nergens toe. Onderzoekt de Schriften (vanuit het origineel) en ontdek dat het op elke bladzijde getuigt van het leven dat in Christus is!

Delen: