GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:7 – leraar van natiën

08-09-2016 - Geplaatst door Andre Piet

… heraut en afgevaardigde (…) leraar van natiën, in geloof en waarheid.

Wat moeten wij als ‘heidenen’, mensen uit de natiën, met de Bijbel? Is die Bijbel geen verzameling boeken van en voor Israël? Was zelfs Jezus niets slechts gezonden tot het huis van Israël (Mat.15:24)? En richten ook Jakobus, Petrus en Johannes zich niet tot ‘de besnijdenis’ (Gal.2:9)? Waar moeten wij, uit de natiën, dan beginnen met lezen? Hoe zouden we de Bijbel kunnen begrijpen als niemand ons bij de hand neemt en daarin onderwijst?

God zelf heeft voorzien in een antwoord op deze vragen. Hij heeft een man afgevaardigd naar de natiën om hun leraar te zijn. Om hen wegwijs te maken in al de Schriften. Paulus is zijn naam. Wilt u de Bijbel begrijpen en recht verstaan? Neem dan plaats in de school van Paulus en laat u door hem introduceren in het Godswonder dat ‘Bijbel’ heet.

Delen: