GoedBericht.nl logo
English Blog

Hebreeën 11:6 – geloven dat Hij is

14-09-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot de God komt, moet geloven dat Hij is…

Sommige vertalingen geven Hebr.11:6 weer met “… moet geloven dat Hij bestaat…”. Maar het gaat hier niet om te geloven dat God bestaat. Iedereen met enige intelligentie weet dat. Ook al probeert men dat met waanwijze redeneringen te ontkennen.

In Hebreeën 11 trekt een lange stoet voorbij van mannen en vrouwen die God geloofden. Let op: zij geloofden niet in God maar zij geloofden God. D.w.z. ze vertrouwden Hemzelf. Ze gingen af op wat Hij gezegd had. Dat maakte het verschil in hun leven.

“Want wie tot de God komt, moet geloven dat Hij is…”. Geloven dat Hij wát is? Antwoord: de God! Er is er maar één. En omdat er slechts één GOD is, kan niets en niemand zijn voornemen verijdelen. Zulk geloof is Hem welgevallig.

Delen: