GoedBericht.nl logo
English Blog

Lucas 1:4 – betrouwbaar!

23-08-2016 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat u de betrouwbaarheid
zou erkennen van de zaken,
waarvan u werd onderricht.

Lucas benadrukt vanaf de aanvang van zijn boek dat wat hij optekent betrouwbaar is. Hij documenteert en verwijst naar de verslagen van de ooggetuigen. Dat is heel typerend.

Het Nieuwe Testament predikt geen filosofie of moraal of godsdienst. Het getuigt van iemand, die tevoren was beloofd en die nu op de aangekondigde tijd, plaats en wijze is gekomen. Iemand die werd omgebracht, begraven en drie dagen later werd opgewekt. Stuk voor stuk historische feiten.

Daarom zijn we, zoals Petrus plechtig verklaarde, “geen kunstig bedachte mythen nagevolgd” (2Petr.1:16). Integendeel, heel de boodschap zoals deze door de apostelen werd verkondigd, steunt op wat met eigen ogen en oren was waargenomen. Dat getuigenis staat als een rots. Vast en zeker!

Delen: